Bonari.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä ja rekisteröintiasioista vastaava:

Suomen Verkkobonus Oy
Krouvintie 7 A
90400 Oulu

Rekisterin nimi:

Bonari.fi käyttäjärekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus:

Henkilö on rekisteröitynyt Bonari.fi -palveluun käyttäjäksi. Rekisteriä ylläpidetään bonari.fi -palvelun käyttäjätilien hallintaan ja markkinointiviestintään.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot:

- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Salasana
- Sukupuoli
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Puhelinnumero
- Syntymäaika
- IP osoite
- Pankkitilin tilinumero
- Facebook-tilin Kiinnostuksen kohteet

Tietojen luovutus:

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen ellei rekisteröity ole kirjallisesti kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Rekisteröityneen tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä.

Rekisterin suojaus:

Rekisteri sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella.

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen Verkkobonus Oy
Krouvintie 7 A
90400 Oulu

Muuta:

Bonari.fi ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta.